Det er virkelig ikke så vanskelig

Det diskuteres hos de høybårne hvordan skal man forbedre matkvaliteten på skolenivå.