• Å være ute er en del av barnehagens pedagogiske virksomhet, skriver innsenderen. Tirsdag er barnehagedagen. FOTO: Kjartan Bjelland

Barnehagedagen: Vi vil ut!