Når skatten skal ned

Skatt på formue skal bort. Skatten på bedrifter skal ned. Det er snakk om skattelette på over 50 milliardar kroner. Korleis skal samfunnet dekke dette tapet av inntekter?