Slipp Tumyr inn

Ytrings— og forsamlingsfriheten bør gjelde overalt, også i lokalene til Kristiansand folkebibliotek.