• Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er kjent for sitt gode humør.

Festerpartiet

Sp kalles ofte et traust parti. Det gjelder ikke lørdag kveld.