Obligatorisk bruk av Barnehus

Sammen med sju andre representanter i Arbeiderpartiet har jeg fremmet forslag i Stortinget om å gjøre bruken av Barnehus obligatorisk.