• Høyfjellet på Flekkerøy var opprinnelig eid av Forsvaret, og kjøpt av kommunen i 2007 for 4 mill kr, med tanke på å bruke bygget til allmenn nytte for øyas befolkning, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kristiansand Eiendom

Historielaget, Høyfjellet og Kristiansand Eiendom

Det har den senere tid vært en del innlegg i avisens debattspalter samt en større artikkel mandag 6. januar om Høyfjellet på Flekkerøy, hvor også kommunen har gitt en uttalelse til saken.