Lærere som mobber

Loveleen Rihel Brenna roper varsku mot lærere som mobber elever.