Sp og grendeskoler

Siden Sp sammen med de andre rødgrønne partiene inntok regjeringskontorene er det lagt ned eller fattet vedtak om nedleggelse av 140 grendeskoler i Norge.