Hodeløs politikk

Det er byggeforbud i 100-metersbeltet. Likevel har det foregått fordekt hyttebygging i stor skala i strandsonen på Sørlandet de siste 10-15 årene.