Høyhastighetsbane

Det er flertall på Stortinget for å utrede høyhastighetsbane her i landet. Utredningen vil gi svar på om høyhastighetsbane er samfunnsøkonomisk lønnsomt – og den skal være ferdig før neste Nasjonal Transportplan skal utarbeides i 2013.