Byregjering i 2011?

Det er flertall for å gå bort fra formannskapsmodellen og over til «byparlamentarisme» i Kristiansand. Byregjering kan bli innført allerede fra 2011.