FOLK OG FE

Det som er urovekkende når Peter Singer og andre fjerner skillet mellom menneske og dyr, er hva som kan skje med menneskesynet og etikken mennesker imellom. Hvis en psykisk utviklingshemmet må sammenlignes med en smart sjimpanse, trenger enn andre filosofiske ressurser enn Singers for å demme opp for skumle etiske konsekvenser.