Uten retning fra kristendommen

«Stem KrF, så gjør du i alle fall ikke noe galt», var i mange år et kjent utsagn i vår landsdel. I et stadig mer sekulært samfunn mister denne formaningen sin kraft. Da går det galt med KrF.