Grønne byer puster lettere

Det planlagte grønne prosjektet i Bjørndalen virker lovende på mange måter. Skal vi løse mange av de klimautfordringene vi har i dag, må vi bo tettere og grønnere. Ikke alle klimatiltak må være månelandinger.