Det nytter

Ingeborg Løvås i Songdalen kommune har i løpet av vel et år hjulpet 60 personer som har stått utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.