Sunn fornuft

Regjeringen går i sin langtidsproposisjon inn for at Sjøforsvarets missiltorpedobåter som nå bygges ferdig ved Umoe Mandal likevel skal bestå. Man går dermed mot forsvarssjefens anbefaling om at fartøyene skulle gå rett i bøyene.