Politiets organisering

Politimester Kirsten Lindeberg har tatt grep. Etter å ha vært beskjeden utad i sine tanker om politiets fremtidige organisering på Agder, lanserer hun nå de forslag som er kommet frem i politiets egne analyser.