Lærdommen fra Georgia

Omsider er våpnene i fred med å stilne i Sør-Ossetia og resten av Georgia.