Kampen for frihet

Flere dramatiske hendelser de siste dagene viser hvor liten verden har blitt. Og at verdier vi regner som selvsagte i vårt demokrati, ikke kan tas for gitt, men må kjempes for hver dag.