Krevende start

At det har vært utfordrende forhandlingsrunder for å få på plass en regjeringsplattform i Danmark, er innlysende.