• eldre+omsorg (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Omsorgen for våre eldre

Alle har rett på et verdig og godt pleie— og omsorgstilbud når de har behov for det i sin alderdom.