Høyre og Frp

De to dominerende partiene på høyresiden i norsk politikk fortsetter å holde hverandre på avstand. Nå er det et Høyre i fremgang som har behov for å skape distanse til Frp.