Nødvendig oppvask om Cultiva

Siden Cultiva ble opprettet for ti år siden, har det stormet omkring kulturstiftelsen.