Å følge sine planer

Når politikerne lager planer, er det for å gi rammer og retning for samfunnets utvikling. Uten rammer, blir det umulig å styre.