Uheldig utvikling

Etter flere år med gledelig nedgang i antall MC-ulykker er dessverre trenden snudd i år.