Wikileaks og Afghanistan

De siste dagers lekkasjer fra nettstedet Wikileaks har preget nyhetsbildet og samfunnsdebatten i mange land, også her hjemme.