Ordførerlønn i Kristiansand

Det grenser til en grådighet som er usmakelig, for det er ikke småpenger det dreier seg om.