Vindmøller i Vest-Agder

Både terrenginngrepene og installasjonene vil føre til varig og uopprettelig ødeleggelse av natur og biologiske verdier.