Svar til Abdi Said om bevilgninger

Når resultatene ikke lenger er i fokus, kan det virke som om "veien er målet" for Arbeiderpartiet.