Frps tankegods og vulgærretorikk

Om kommunens flyktninge-nei.