Mangel på førskolelærere

Jeg synes det er skuffende og lite raust av Utdanningsforbundet at de ikke snakker litt varmere om fagarbeiderne.