Et demokratisk problem, SAE Vind!

Praksisen som kraftselskapene her synes å ha etablert, vil utgjøre et stort demokratisk problem hvis også andre interesser begynner å kjøpe seg politisk innflytelse for de vedtakene de er avhengig av.