• PARADOKSALT: Å ta kaiavgift på 109.500 kroner året av Hestmanden viser at bystyret i Kristiansand ikke vil legge til rette for en nasjonal museumshavn, mener Jo van der Eynden. FOTO: ARKIV

Om nåde, identitet og tomt snakk

I Kristiansand har en ikke øre for annen musikk enn lyden av klingende mynt. Det vi trodde kunne utvikles til en "Porto Franco", viser seg altså å være en naiv drøm. De samme politikerne som har vedtatt å utvikle Kristiansand til en nasjonal museumshavn, vil kreve Hestmanden for 300 kroner i dagleie.