Utsmykning i nytt administrasjonsbygg

Brannvesenet har ikke fått noen respons fra politikerne med tanke på å la noe av interiøret i det nye administrasjonsbygget reflektere etatens historie.