Demokratisk stresstest

Ja, gjeldskrisen er selvforskyldt. Men skal ungdom uten utsikter til jobb og eldre med halvert pensjon si «takk og amen» av den grunn?