Sikkerhetsarbeid på ville veier?

For en del år siden ble det innført vikeplikt for fotgjengere som skulle krysse veien i gangfelt. Dette var nok fornuftig med tanke på fotgjengerens fremkommelighet.