Tenk-på-et-tall-leken

Mye tyder på at eiendomstakseringen, slik den har vært praktisert i Kristiansand og Lillesand, bryter med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.