Hvorfor lære fremmedspråk?

Våre politiske myndigheter burde i større utstrekning iverksette målrettede tiltak for å øke språkferdighetene i befolkningen.