Med ryggen mot verden

Heterofile menn blir neppe pedofile av å leve seksuelt avholdende