Uttaler seg mot bedre vitende

Det er jo selvfølgelig slik at herr Opedal er i sin fulle rette til å mene det han vil, men jeg vil i denne omgang nøye meg med å be ham lese hele Frps program.