• Men hvorfor skal det være verre for en sauebonde å forandre på det som må forandres, når markedet viser at forbrukeren ikke ønsker varen som blir levert, slik den blir levert? spør artikkelforfatteren. FOTO: Eikeland, Torgeir

Generasjoner, yrker, sau og ulv

I skrivende stund er man litt tom på en god måte, etter å ha tilbrakt helga i Oslo på den store demonstrasjonen. En vel gjennomført, bra, sterk demonstrasjon med velrettede appeller, gode ord og flotte folk.