• Vindkraftverkene er bare ett av mange tiltak som spiser opp natur for all framtid. Hyttebygging, veianlegg, bergverksdrift, oppdrettsanlegg mm kommer i tillegg, skriver Peder Johan Pedersen. FOTO: Tore-Andre Baardsen

Skal det virkelig være gratis å bygge ned natur?

Fra Agder til Finnmark arbeides det med planer om og bygges enorme vindkraftanlegg som for all framtid vil ødelegge uerstattelig villmark.