Mattilsynet og hestene

I mer enn et tiår har en gård i Sirdal hvor det i dag er rundt 70 hester blitt gjenstand for tilsyn fra Mattilsynet og kritikk for dårlig dyrevelferd.