• Vi kan fortsatt gjøre mer, og vårt forbedringsarbeid innen ytre miljø fortsetter, skriver innsenderen. FOTO: Arkiv

Tilsvar fra Saint-Gobain

Vi er klar over at det kan være sjenerende lukt knyttet til vår produksjon, og det er et forhold vi jobber hardt med å redusere. Jeg vil derfor prøve å belyse vår side av saken om produksjonen i Lillesand.