Forstokket statskirkedebatt

Nå er det kun stater der makthaverne fastholder et gammeldags syn på suverenitet at man finner politisk styring av religionen.