• Musikk- og dramaavdelingen ved Kristiansand kulturskole har måttet flytte til midlertidige lokaler på grunn av helsefaren i de gamle. FOTO: Tore Andre Baardsen

Nytt tak til Kulturskolen

Kulturskolen i Kristiansand går en usikker fremtid i møte. Her må det et politisk krafttak til.