• FrP mener helsesøster er en viktig aktør for å bedre unges helse. De kan tidlig fange opp barn og ungdom som sliter. FOTO: Kjartan Bjelland

Stor satsing på rus og helse

Trygghet for hjelp og omsorg er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. FrP/Høyre-regjeringen vil bedre tilbudet både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten for rusavhengige og personer med psykiske lidelser.