Har Rødt penset Evensen på rett spor?

Teknisk direktør Ragnar Evensen avviste nylig å slippe godstog fra Voss Vann i Iveland fram til Kristiansand havn ved hjelp av en investering på skarve 9 mill. kr.