• På midten av 1800-tallet var forholdene for de sinnssyke var uverdige. Behandling var ukjent, oppbevaring og innelåsing var alternativet, skriver kronikøren. Her fra Dollhuset i Tordenskioldsgate. FOTO: Arild Jakobsen

Herman Wedel Major - en tre måneder eldre bror av Grunnloven

I Tordenskjoldsgate 52 ligger Kristiansands første sykehus som også er en av byens eldste bygninger. På veggen henger et lite blått skilt: Hospitalet, Byens første fattighus og aldershjem, oppført i 1709, Dollhus 1812, utgangspunkt for doktor Herman Wedel Majors reformering av norsk sinnssykehusvesen.